IES Artabe BHI Aula Estable

Aula Estable

Trabajamos con adolescentes que necesitan la ayuda especializada de un profesorado específicamente preparado y de especialistas de apoyo educativo.

El aula cuenta con el apoyo de un claustro de profesores y profesoras, sensibilizados y conocedores de la peculiaridad de este alumnado para poder abordar con eficacia la tarea de su progresiva participación en la vida de centro.

El aula tiene un espacio físico propio y está equipada con material específico. Utilizamos diferentes espacios del instituto y adaptamos los materiales a las necesidades del alumnado.

La finalidad del aula es dar una respuesta individualizada a nuestros alumnos y alumnas dentro de un contexto lo más normalizado posible. Utilizamos una metodología activa y participativa para aprender de forma práctica  y útil.

Planteamos la enseñanza a través de diferentes actividades; biblioteca, cocina, plástica, huerta, tareas del hogar, clases de educación física….

El instituto cuenta con un aula multisensorial. Este espacio proporciona todo un conjunto de sensaciones y estímulos sensoriales (visuales, olfativos, táctiles…) que les permite relajarse y mejorar su calidad de vida.

Desde el centro y con la ayuda del resto de profesorado, apoyamos las integraciones  en aula ordinaria con la finalidad de fomentar la socialización y la integración de nuestro alumnado en el instituto. De forma individual se analizan las mejores opciones de integración para cada alumno/a.  

Realizamos también diferentes excursiones, con el resto de alumnado así como salidas semanales por el barrio.

Gela Egonkorra

Ikasgela honetan laguntza espezializatua behar duten nerabeekin lan egiten dugu.

Ikasle hauek ikastetxeko bizitzan pixkanaka parte hartzeko zereginari eraginkortasunez heldu ahal izateko,ikasle-klaustro baten laguntza du.

Ikasgelak berezko espazio fisikoa du eta berariazko materialez hornituta dago. Institutuko hainbat espazio erabiltzen ditugu eta materialak ikasleen beharretara egokitzen ditugu.

Gelaren helburua gure ikasleei erantzun indibidualizatua ematea da, ahalik eta testuinguru normalizatuenean. Metodologia aktiboa eta parte-hartzailea erabiltzen dugu modu praktiko eta erabilgarrian ikasteko.

Irakaskuntza hainbat jardueraren bidez planteatzen dugu: liburutegia, sukaldaritza, plastika, baratzea, etxeko lanak, gorputz-hezkuntzako eskolak…

Institutuak zentzumen anitzeko gela du. Espazio horrek sentsazio eta estimulu sentsorial ugari ematen ditu (ikusizkoak, usaimenekoak, ukimenezkoak…), erlaxatzeko eta ikasleen bizi-kalitatea hobetzeko.

Ikastetxeak, gainerako irakasleen laguntzarekin, gela egonkorreko ikasleak gela arruntean integratzen laguntzen du, gure ikasleen gizarteratzea eta integratzea sustatzeko. Banaka, ikasle bakoitzaren integrazio-aukera onenak aztertzen dira.

Gainerako ikasleekin batera, txangoak egiten ditugu. Astean behin auzoan zehar irteerak egiten ditugu.